Menu

Tűzvédelem

Tűvédelmi szabályzat készítése és folyamatos karbantartása, felülvizsgálat

A gazdálkodóknak – amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a robbanásveszélyes osztály besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken – Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.


Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás 

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.


Tűzriadó terv kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata

A tűzriadó terv elkészítése során a cél az, hogy mindenki biztosságosan kijusson a létesítményből. Konkrétan meghatározza tűz esetén a teendőket és a felelősségi köröket.


Tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása

Az oktatási tanagyag kifejezetten a helyi adottságok figyelembe vételével készül el, így a tűzvédelmi használati szabályok ismertetésével megakadályozható egy esetleges tűz kialakulása.


Tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása

Szolgáltatásunk biztosítja az éves ismétlődő és az új munkavállalóknak a tűzvédelmi oktatást. Minden oktatásról nyilvántartást készítünk.


Tűzjelzés módjának meghatározása

Jelentős gazdasági és egyéni érdekek fűződnek ahhoz, hogy a keletkezett tűzről jelzés útján a tűzoltóság időben tudomást szerezzen. A tűz keletkezése és az oltás megkezdése között eltelt idő döntő befolyással van a tűz kiterjedésére, kifejlődésére és a keletkezett kárérték nagyságára. Szolgáltatásunk segít meghatározni erre a legalkalmasabb eszközt.


Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata, karbantartása

A beépített tűzvédelmi berendezések és a beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata, karbantartása olyan ellenőrzési művelet, amely javítási műveletek nélkül, a hibák megállapítására és minősítésére irányul. Szolgáltatásunk a karbantartás során, a felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat megszünteti.


Tűzből mentés oktatása, gyakorlata füstteremben

Az oktatás mellet egyedülálló módon a tűzből való mentés, tűz esetén történő menekülést gyakorlására alkalmas pályát alakítottunk ki, amit megrendelőink aktívan használnak.


Rendezvények engedélyeztetése

Rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Szolgáltatásunk elkészíti a tűzvédelmi biztonsági tervet és a dokumentációkat